Kominek w domu. Regulacje prawne

Do remontu domu, jego przebudowy lub budowy najlepszy jest okres okres letni. Nie inaczej ma się sprawa w przypadku stawiania kominka. Prawo szczegółowo reguluje normy instalacyjne kominków.

Co mówi prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim mają odpowiadać wszelkie zabudowania, jak również kominki, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.Zgodnie z tą literą kominki mogą stanąć w domu jednorodzinnym, niskim budynku wielorodzinnym, budynku rekreacyjnym lub w gospodarstwach rolnych. W związku z tym kominek nie może stanąć w zwykłym wielopiętrowym bloku.

Nie w każdym pomieszczeniu

Kubatura pomieszczenia, w którym ma stanąć budynek, nie powinna być mniejsza niż 30 metrów sześciennych, co decyduje często o tym, że budynek staje w salonie mieszkania, czyli pomieszczeniu największym.

Natomiast decydująca w praktyce jest lokalizacja przewodu kominowego. Przepis mówi o tym, że maksymalne odchylenie od pionu  może wynosić 30 stopni, a odcinek pochyły nie może być dłuższy niż 2 metry.

A co z powietrzem?

Należy również pamiętać, że istnieją regulacje dotyczące ilości powietrza doprowadzanego do paleniska. W wypadku kominków zamkniętych szacunek wynosi najmniej 10 m3/h na 1kW nominalnej mocy cieplnej kominka. Natomiast prędkość powietrza w otworze komory spalania nie może być mniejsza niż 0,2 m/s.